2017-04-27 12:38:00

Javna nabava

Sukladno Zaključku Vlade donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, Klasa: 330-01/11-02/01, Ur.broj: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi,  objavljujemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja  kao i Planove nabave.  

 

 

 

1. izmjene plana nabave Registar ugovora 2018. Plan nabave za 2018. godinu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za 2011. - 2017. Izmjene i dopune plana nabave za 2017. Izjava o nepostojanju sukoba interesa - 2017 Plan nabave za 2017. godinu

 

Plan nabave za 2016. godinu Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

 

Plan nabave za 2015. godinu Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

 

Plan nabave za 2014. godinu Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

 

Plan nabave za 2013. godinu Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

 


III. osnovna škola Čakovec